Wnętrze MB

Wirtualny model 3D powstał jako podstawa do wizualizacji kolorystyki i wykończenia wnętrza busa MB Sprinter „AUTOMET”.
Wyrenderowane materiały posłużyły za bazę danych do zaprojektowania konfiguratora jako narzędzia pomocnego w ustalaniu
koncepcji materiałowo-kolorystycznej.