MB Sprinter

Projekt obrzeża przedniego MB Sprinter wykonany we współpracy z f-mą DESART dla f-my AUTOMET